انتخاب به عنوان مدیر برتر بنگاه های اقتصادی چابک جمهوری اسلامی ایران
کسب اعتبارنامه بین المللی Certificate of Attendance
” از طرف موسسه همکاری اقتصادی آسیا و اروپا ”
کسب تقدیر نامه نفیس ویژه بنگاه های اقتصادی چابک در جمهوری اسلامی ایران
اصالت نامه آکادمی همکاری اقتصادی آسیا و اروپا همراه با نشان یادبود مدیریت چابک

گواهینامه مدیریت چابک از مجمع بین المللی رتبه بندی مدیران از سازمان Vif سوئیس
گواهینامه مدیریت تفکر استراتژیک از دانشگاه Mikimoto ژاپن
انتخاب به عنوان مدیر برتر بنگاه های اقتصادی چابک جمهوری اسلامی ایران

International Traning Certificate ” 
Certificate of Approval
از طرف موسسه جهانی نوبل آلمان 
از طرف انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران در اجلاس “دکترین نوین در کیفیت رهبری بنگاه های اقتصادی
انتخاب مدیر مجموعه ” ایران اسلش داک ” به عنوان مدیر و کارآفرین نمونه کشور
برخی از سوابق مدیریتی و افتخارات کسب شده توسط موسس و مدیر مجموعه بزرگ ” ایران اسلش داک ”

CERTIFICATE OF ATTENDING IN SEMINAR
Development and Evolution Management
از طرف ارزیابان کیفیت خاورمیانه “
AKK ” 
جواز کسب انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی